Keresés

Elérhetőség

Befogadó Társadalomért Egyesület
Pozsonyi u. 20.
Esztergom-Kertváros
2509

Adószám: 18029655-1-11

06/20-508-13-27

befogadotarsadalomert@gmail.com

   AKADÁLYMENTES VERZIÓ

      AKADÁLYMENTES VERZIÓ 

Romano Glasso projekt

"Romano Glasso - Cigány hang"

Programsorozat a sokszínű roma kultúra értékeinek megőrzéséért az Esztergomi járásban

EFOP-1.3.4-16-2017-00003 

A projekt célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása. 

A szerződött támogatás összege: 39 753 920 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.29.

A projektben megvalósuló konkrét tevékenységek:

·         Roma népismereti játék általános iskolák 7.-8. osztályában

Szakmai tartalom: A járás általános iskoláiban, tanórai keretek között, de interaktív formában megvalósuló program 2 X 45 perces időtartamban, mely a roma kisebbség történelméről, de elsősorban kulturális hagyományairól, értékeiről közöl ismereteket. A foglalkozások a gyerekek számára közérthető nyelven, gazdagon illusztrált formában az érdeklődés felkeltése és fenntartása érdekében modern eszközök és módszerek felhasználásával valósulnak meg.

·         Cigánylabirintus középiskolásoknak

Szakmai tartalom: A program saját képgalériás játékkal középiskolás diákok figyelmét kívánja felhívni a roma kisebbségekkel szembeni előítéletek mérséklésére. A labirintusszerűen összeállított galéria végigjárása során a résztvevők saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg, milyen is egy előítéletes környezetben élni mindennapjainkat. A látogató a történet főhősévé válik, saját maga határozhatja meg, hogy merre indul tovább, hogyan alakítja a jövőjét. Azonban a választás végkimenetele többnyire nem azon múlik, hogy jól vagy rosszul döntött, így szembesülnie kell az előítéletekkel, a hátrányos megkülönböztetéssel és azok hatásaival az életre

·         Kiállítás és táncbemutató nemzetiségi ételkóstolóval

Szakmai tartalom: A „Nyitva a ház! - Kultúr-Piknik” egy interaktív délután rendezvény, mely az adott település központjában szabadtéren valósul meg. A programon egyrészt a roma fiatalok által alkotott kreatív kézműves termékek és a népművészeti gyűjtés során prezentálható formában megjeleníthető tárgyak kerülnek kiállításra, másrészt bemutatásra kerülnek a táncházban kidolgozott koreográfiák. Ű

·         Roma kézműves technikák foglalkozások

Szakmai tartalom: A programelem célja a 12-35 év közötti roma lányok, nők megszólítása, közösségé formálása és a cigány kézműves értékek továbbörökítése, a hagyományos kulturális elemek ötvözése a modern divattal.

·         Romani Jag - Cigány tűz nemzetiségi vándor-táncház

Szakmai tartalom: A tánccsoport kétheti rendszerességgel gyűlik össze autentikus és modern cigány táncok tanulása céljából.

·         Kon si me?- Ki vagyok én? - Roma néphagyomány átadó workshop 

Szakmai tartalom: Az évente 3 alkalommal megrendezésre kerülő workshopok célja a roma kulturális szokások és néphagyományok felelevenítése interaktív formában. A programra az adott településről fiatalabb és idősebb személyeket, nőket és férfiakat, családokat hívunk meg.

·         Romológiai interaktív workshop szociális és pedagógiai szakembereknek

Szakmai tartalom: A workshopot olyan szakemberek számára szervezzük, akik munkájuk során gyakran találkoznak roma származású személyekkel, de nem, vagy csak kevés és felszínes ismeretekkel rendelkeznek a roma kultúráról. A részvételi lehetőség oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb közintézményekben kerül meghirdetésre a járás 10 db, projektbe bevont településén.

·         Romano Glasso - Cigány Hang Weboldal

Szakmai tartalom: Kialakításra kerül egy olyan weboldal, mely általánosságban a roma nemzetiségi hagyományokat hivatott megismertetni, konkrétabban a projekt összes programelemét bemutatja, az eredményeket, tapasztalatokat elemzi.

·         Esztergom Járási Roma Kultúr-Kutatás

Szakmai tartalom: Az Esztergom környéki cigányság többnyire a lovári nyelvet beszélő oláh cigány csoportba tartozik, akik még őrzik a tradícionális roma kultúra számos elemét, mind nyelvük, mind szokásrendszerünk, mind tárgyi eszközök tekintetében. Jelen kutatási terv célzottan a kulturális tartalmak összegyűjtésére, digitalizálására és olyan formában történő feldolgozására irányul, hogy az eredmények a Nemzeti Alaptanterv keretében a roma nemzetiségi ismeretek oktatásához is felhasználhatóak legyenek mind a pedagógusok, mind a diákok számára.

·         Romani Piri (Cigány Fazék) Gasztromológiai Kalandozások

Szakmai tartalom: A projekt keretében 2018. márciusában létrehozott  Romani Piri  - Cigány fazék - Gasztromológiai kalandozások youtube csatornára olyan kisfilmek kerülnek feltöltésre, melyek tradícionális roma ételek elkészítési módját mutatják be.

·         Online vagyok! - Digitális kompetenciafejlesztés roma fiataloknak

Szakmai tartalom: A roma fiatalok számára olyan praktikus, gyakorlati ismereteket átadó foglalkozást szervezünk, ami a digitális, de elsősorban a számítástechnikai kompetenciáikat fejleszti

·         Digitális kompetenciafejlesztés roma nemzetiségi önkormányzati képviselőknek

Szakmai tartalom: Szükséges hangsúlyt fektetni a képviselők digitális kompetenciáinak fejlesztésére is, főleg olyan ismeretek átadásával és olyan készségek fejlesztésével, melyek a legalapvetőbb online és offline technikák használatát segítik elő: e-mail használat, csatolás funkció, word, pdf, excel, facebook-oldal létrehozása és okos használata, fényképek és videók feltöltése, egyéb fontos eszközök, ismeretek: meghívó, jegyzőkönyv, jelenléti ív készítése, egyéb dokumentáció vezetése, egyszerű táblázatkezelés és excel funkciók használata, stb.

www.romanoglasso.hu