Keresés

Elérhetőség

Befogadó Társadalomért Egyesület
Pozsonyi u. 20.
Esztergom-Kertváros
2509

Adószám: 18029655-1-11

06/20-508-13-27

befogadotarsadalomert@gmail.com

ajánlattételi felhívás - képzés

2013.11.30 07:19
 

 

Az ajánlattétel tárgya:

A Befogadó Társadalomért Egyesület részéről (2509 Esztergom-kertváros, Pozsonyi utca 8.; kapcsolattartó: Sztojkáné Hergovics Györgyi – 20/508-13-27) 1 fő munkavállaló a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0066 kódszámú pályázati program keretében munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó képzést/képzéseket kíván elvégezni összesen max. 90 órában.

Szervezetünk a képzés(ek) megtartására akkreditált felnőttképzési szervezetetek számára hirdet pályázatot.

 

Az ajánlattevővel szemben támasztott feltételek:

Az ajánlatokban kérjük megjelölni a lehetséges képzések nevét, feltűntetve annak óraszámát, moduljait, röviden az egyes modulok: céljait; elsajátítható ismereteket, készségeket, képességeket; a megvalósítás módszereit és formáit.

 

Az egyes képzések költségét a következő minta alapján kérjük az ajánlatokban feltüntetni:

pl.: munkaerő-piaci ügyintéző képzés – összesen x óra – bruttó x Ft/óra

 

Elsősorban olyan képzésekkel kapcsolatos ajánlatokat várunk, melyek óraszáma nem haladja meg a 30 órát.

 

Kérjük, hogy az ajánlatban külön jelöljék a képzéshez szükséges tananyag, segédanyag, jegyzetek szükségességét és azok költségét.

 

Az ajánlatot tevő szolgáltatónak érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőtt-képző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie;

Az intézményi akkreditációnak érvényesnek kell lennie a képzés teljes időtartamára.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

  • Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó ár+ÁFA megjelölésével.
  • Azonos árú ajánlatok esetén a környezetvédelmi szempontból előnyösebb szolgáltatást részesítjük előnyben. Kérjük, térjen ki a szolgáltatás előnyös környezeti tulajdonságaira. Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak környezetvédelmi szempontokat alkalmazó szervezettel/személlyel szerződünk.

Környezetvédelmi szempontok:

1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül;

2. természetes térszerkezet megőrzése;

3. károsodások elkerülése.


Ajánlattételi határidő:

2013. december 31. 24.00


Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatokat a befogadotarsadalomert@gmail.com e-mail címre, személyesen és postai úton a következő címen kérjük benyújtani: 2509 Esztergom-kertváros, Pozsonyi u. 8.